Percutánna endoskopická gastrostómia (PEG)

Percutánna endoskopická gastrostómia (PEG)

PEG je endoskopické zavedenie nutričnej sondy do žalúdka. Vykonáva sa počas hospitalizácie. Pri zavádzaní sondy sú potrební dvaja gastroenteorológovia resp. gastroenteorológ a chirurg (na našom pracovisku spolupracujeme s chirurgom). Je to invazívny výkon, ktorý sa vykonáva pri plnom vedomí pacienta. Potrebujeme určitú spoluprácu pacienta, aby mal dobré hemokoagulačné parametre.

20150715092934