Anesteziologický team

MUDr.Juraj Hraško

Anesteziológ a konateľ spoločnosti Octavianus s.r.o., dlhoročné skúsenosti z anesteziológie a intenzívnej medicíny.

MUDr. Juraj Hraško 
Dátum narodenia: 20.08.1963
Vzdelanie: LF UK Bratislava – všeobecné lekárstvo 1984 – 1990
Atestácie:
– I. stupeň z anesteziológie a resustitácie – 1993
– II. stupeň z anesteziológie a resustitácie – 1998
Prehľad zamestnaní:
 -NsP Bratislava – Ružinov, Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, sekundárny lekár, anesteziológ
– NUTARCH Bratislava – Podunajské Biskupice, Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, primár oddelenia
– Lekár záchrannej služby
– Octavianus s.r.o., Bratislava, zakladateľ, konateľ
– Neštátne zdravotnícke zariadenie – Gastroenterologická ambulancia ABAWI.s.r.o.