Nasogastrická redukčná alimentácia (NRA)

Nasogastrická redukčná alimentácia (NRA)– je pomerne nová metóda, používaná za účelom redukcie hmotnosti. Táto metóda má veľký ohlas a úspech v západnej Európe. Na Slovensku je úplne nová a jedinečná. Spočíva v tom, že bielkovinová zmes je kontinuálne dávkovaná do žalúdka nasogastrickou sondou pomocou motorčeka. Redukcia váhy prebiaha postupne, počas 7 dní. V priemere pacient schudne približne 5- 7% z aktuálnej váhy. chudnete hlavne z tukového tkaniva, pričom svalstvo ostáva zachované. Obsluha motorčeka je veľmi jednoduchá a jeho parametre sú prednastavené. Krátke školenie pacient absolvuje pri zavádzani sondy. Proces pacienta neobmedzuje. Pacient so sondou je schopný pracovať, chodiť do zamestnania, sprchovať sa a môže vykonávať aktivity, ktoré vykonáva v bežnom živote, okrem ťažkej fyzickej námahy a cvičenia.

Metóda: Pacientovi nalačno zavedieme noagastrickú sondu v priemere 2 mm (cez nosový otvor) do žalúdka. Zavedenie je veľmi jednoduché, nezaťažujúce a trvá iba niekoľko minúť. Sonda sa napojí na motorček, ktorý vháňa rozrobený bielkovinový roztok s dôležitými minerálmi do žalúdka. V roztoku nie sú prítomné prakticky žiadne cukry ani tuky! Motorček je malý, pacient ho môže nosiť v kabelke resp. v taške. Sondu má zavedenú 7 dní, počas ktorch pije len nesladené tekutiny- voda, sóda, čaj, káva (bez cukru a bez mlieka). Pacient nemá pocit hladu. Bielkovinová diéta supresívne pôsobí na centrá hladu (to je dokázané).Tým, že pacient cez sondu dostáva bielkovinový roztok s minerálmi, nechudne zo svalov, ale hlavne z tukových zásob. Nedochádza pritom k malnutricii a k ochabnutiu tela, čo je revolučná myšlienka v oblasti obezitológie. V prípade záujmu sa dá proces opakovať po určitej prestávke, kedy je predpoklad redukcie váhy znova o cca 5-7% zo zostávajúcej váhy. Pacient chudne prakticky bez rizika a bez straty svalstva. Podrobné informácie získate pri osobnej návšteve v našej ambulancii.