Percutánna endoskopická gastrostómia (PEG)

Percutánna endoskopická gastrostómia (PEG)

Percutanná endoskopická gastrostómia (PEG)

PEG je endoskopické zavedenie nutričnej sondy do žalúdka. Vykonáva sa počas hospitalizácie. Pri zavádzaní sondy sú potrební dvaja gastroenteorológovia resp. gastroenteorológ a chirurg (na našom pracovisku spolupracujeme s chirurgom).  Je to invazívny výkon, ktorý sa vykonáva pri plnom vedomí pacienta. Potrebujeme určitú spoluprácu pacienta, aby mal dobré hemokoagulačné parametre.

Indikáciou výkonu je nemožnosť prijímať potrevu per os (príjem potravy cez ústa) a u pacientov, ktorí potrebujú dlhodobú enterálnu výživu, napríklad pri traumách tvárovej časti hlavy, nádorových ochoreniach ústnej dutiny, alebo pažeráka. Podmienkou je, aby neexistovala prekážka zavedenia gastroskopu cez ústa a pažerák do žalúdka. Ďalšou indikáciou je pokročila malnutricia u pacientov s pokročilou mozgovou aterosklerózou (porucha hltania u starých tzv. Pseudobulbárny sy), alebo demenciou, ktorí sami nedokážu prijímať potravu cez ústa v primeranom množstve. Po zavedení sondy cez brušnú stenu do žalúdka, pacient môže byť kŕmený mixovanou stravou cez sondu po častiach striekačkou, alebo kvapkovou technikou z fliaš chemicky definovaných roztokov, kroté sú dostupné v nemocniciach resp. v lekárňach. Po zavedení sondy, je potrebné dodržiavať prísne hygienické zásady na to, aby sa miesto zavedenia sondy nenainfikovalo. V prípade dodržania pokynov (informácie získate od gatroenteorológa resp. od ošetrujúceho lekára) sonda môže fungovať aj niekoľko rokov. V prípade potreby (keď už pacient dokáže prijímať per os), sa dá sonda veľmi jednoducho odstrániť. Odstránenie sondy sa môže vykonať ambulantne.