Personál

Home / Personál

Predstavujeme Vám náš personál

Predstavujeme Vám Náš team, ktorý profesionálne a individuálne pristupuje k pacientom.

  • Profesionalita
  • Konzultácie
  • Odborný personál
  • Dostupnosť
  • Poistencom poskytujeme zdravotné služby a výkony bezplatne.

Lekár

MUDr. Habib NARWAN PhD.
Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, svoje znalosti a zručnosti nadobúdal ako sekundárny lekár na Klinike Geriatrie, CPO, 1. interná klinika, ďalej ako primár NÚTaRCH - Edoskopické oddelenie. V súčastnosti je hlavným lekárom neštátneho zdravotného zariadenia ABAWI.

Personál

MUDr. Habib NARWAN PhD.

MUDr. Habib NARWAN PhD.

Lekár
Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, svoje znalosti a zručnosti nadobúdal ako sekundárny lekár na Klinike Geriatrie, CPO, 1. interná klinika, ďalej ako primár NÚTaRCH - Edoskopické oddelenie. V súčastnosti je hlavným lekárom neštátneho zdravotného zariadenia ABAWI.
Anesteziologický team

Anesteziologický team

MUDr.Juraj Hraško
Anesteziológ a konateľ spoločnosti Octavianus s.r.o., dlhoročné skúsenosti z anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Powered by pastelsmedia.com