Personál

Home / Personál

Predstavujeme Vám náš personál

Predstavujeme Vám Náš team, ktorý profesionálne a individuálne pristupuje k pacientom.

  • Profesionalita
  • Konzultácie
  • Odborný personál
  • Dostupnosť
  • Celkovú anestéziu zabezpečuje Octavianus

Lekár

MUDr. Habib NARWAN PhD.
Gastroenterológ

MUDr. Habib NARWAN PhD.

Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, svoje znalosti a zručnosti nadobúdal ako sekundárny lekár na Klinike Geriatrie, CPO, I. interná klinika, ďalej ako primár NÚTaRCH - Endoskopické oddelenie. V súčastnosti pôsobí ako lekár v neštátnom zdravotníckom zariadení ABAWI - Gastroenterologická ambulancia.

Personál

MUDr. Habib NARWAN PhD.

MUDr. Habib NARWAN PhD.

Gastroenterológ
Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, svoje znalosti a zručnosti nadobúdal ako sekundárny lekár na Klinike Geriatrie, CPO, I. interná klinika, ďalej ako primár NÚTaRCH - Endoskopické oddelenie. V súčastnosti pôsobí ako lekár v neštátnom zdravotníckom zariadení ABAWI - Gastroenterologická ambulancia.
Katarína Žvachová

Katarína Žvachová

Certifikovaná endoskopická sestra
Dlhoročné skúsenosti na pozícii endoskopická sestra.

Powered by pastelsmedia.com