MUDr. Habib NARWAN PhD.

Gastroenterológ

Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, svoje znalosti a zručnosti nadobúdal ako sekundárny lekár na Klinike Geriatrie, CPO, I. interná klinika, ďalej ako primár NÚTaRCH – Endoskopické oddelenie. V súčastnosti pôsobí ako lekár v neštátnom zdravotníckom zariadení ABAWIGastroenterologická ambulancia.

MUDr. Habib Narwan, PhD. 
Vzdelanie: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 1981 – 1987
Odborná stáž: 
TIPS – Hradec Králové
SRN – pH metria- Wurzburg
Atestácie:
– vnútorné lekárstvo 24.4.1992
– gastroenterológia 29.2.1996
Prehľad zamestnaní:
 -Dérerova NsP, Limbova, BA, klinika geriatrie- sekundárny lekár
– Dérerova NsP, Limbova, Ba, CPO – sekundárny lekár
– Dérerova NsP, Limbova, Ba, I. interná klinika  – sekundárny lekár
– NÚTaRCH Krajinská, BA, Endoskopické odd – primár
– Neštátne zdravotnícke zariadenie – Gastroenterologická ambulancia ABAWI spol. s r.o.