MUDr. Habib NARWAN PhD.

Lekár

Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, svoje znalosti a zručnosti nadobúdal ako sekundárny lekár na Klinike Geriatrie, CPO, 1. interná klinika, ďalej ako primár NÚTaRCH – Edoskopické oddelenie. V súčastnosti je hlavným lekárom neštátneho zdravotného zariadenia ABAWI.

MUDr. Habib Narwan, PhD. 
Vzdelanie: Vysoká škola – Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 1981 – 1987
Odborná stáž: 
TIPS – Hradec Králové
SRN – pH metria- Wurzburg
Atestácie:
– vnútorné lekárstvo 24.4.1992
– gastroenterolgia 29.2.1996
Prehľad zamestnaní:
 -Dérevova NsP, Limbova, BA, klinika geriatrie- sekundárny lekár
– Dérevova NsP, Limbova, Ba, CPO – sekundárny lekár
– Dérevova NsP, Limbova, Ba, 1. interná klinika  – sekundárny lekár
– NÚTaCH Krajinská, BA, Endoskopické odd – primár
– Neštátne zdravotnícke zariadenie – Gastroenterologická ambulancia ABAWI.s.r.o.