Nasogastrická redukčná alimentácia (NRA)

Nasogastrická redukčná alimentácia (NRA)

Nosogastrická redukčná alimentácia (NRA)- je pomerne nová metóda, používaná za účelom redukcie hmotnosti. Táto metóda má veľký ohlas a úspech v západnej Európe. Na Slovensku je úplne nová a jedinečná.

20150804095041