MUDr. Habib NARWAN PhD.
Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, svoje znalosti a zručnosti nadobúdal ako sekundárny lekár na Klinike Geriatrie, CPO, 1. interná klinika, ďalej ako primár NÚTaRCH - Edoskopické oddelenie. V súčastnosti je hlavným lekárom neštátneho zdravotného zariadenia ABAWI.