Čo je BIB systém?

Čo je BIB systém?

Čo je BIB systém? 

BIB systém sa skladá z mäkkého roztiahnuteľného balónika, zavádzacej trubičky a plniaceho systému. Po vstupnom internom vyšetrení a ďalej po preventívnom vyšetrení pažeráka a žalúdka pomocou endoskopu, lekár zavedie BIB ústami cez pažerák až do žalúdka. Prehĺtanie je uľahčené anestetikami, ktoré sú aplikované povrchovo, aby znecitliveli oblasť krku. BIB sa zavádza v najmenšej, teda vypustenej forme a po umiestnení do žalúdka sa ihneď naplní sterilným fyziologickým roztokom. Naplnený balónik je príliš veľký na to, aby sa posunul do čriev a bude voľne plávať v žalúdku. BIB predstavuje dokonale okrúhly, jemný, silikónový balón s hladkým povrchom odolným voči žalúdočnej kyseline. Doba zavádzanie je rôzna a obvykle sa pohybuje okolo 20 -30 minút. Po zavedení BIB, ešte pred odchodom domov, Vás bude lekár po krátky čas pozorovať.

Ako funguje BIB systém? 

BIB bol navrhnutý tak, aby uľahčil program odborne vedenej diéty a modifikácie chovania. Úprava správania pacienta spočíva v zmene stravovacích návykov. BIB pomôže pacientom zmeniť tie návyky, ktoré zaríčinili vznik nadváhy alebo obezity. BIB čiastočne naplní žalúdok a pacienti majú pocit sýtosti aj po zjedení menšieho množstva jedla. BIB systém sa môže osvedčiť hlavne u ľudí s veľkou nadváhou, alebo s veľkmým rizikom pre chirurgickú liečbu. Použitie BIB pre úspešnú redukciu hmotnosti pred operáciou, môže pomôcť znížiť riziká chururgického zákroku obéznych osôb.

Ako dlho sa používa BIB systém?

BIB sa bežne môže používať šesť mesiacov. Použitie na dlhšiu dobu sa neodporúča, pretože kyslý žalúdočný obsah naruší materiál z ktorého je balónik vyrobený a môže spôsobiť, že balónik praskne. Pacienti so zavedeným BIB musia pravidelne chodiť na kontroly a musia rešpektovať odporúčané rady- princípy životosprávy, stravovacie návyky, telesny pohyb a cvičenie.

Ako sa BIB odstráni?

BIB sa odstráni rovnakou cestou, ako bol zavedený t.j. pažerákom a ústami. Po aplikácii povrchového anestetika sa pomocou endoskopu zavedie katéter ústami cez pažerák až do žalúdka. Balónik sa prepichne a tekutina sa odsaje. Vyprázdnený balónik sa uchopí a pomocou endoskopu sa odstráni zo žalúdka cez pažerák a ústa.