Rady obezitológa

Rady obezitológa

Chudnutie má význam jedine vtedy, pokiaľ sú úbytky hmotnosti trvale udržiavané. Takýto trvalý efekt môže zaručiť jediná vec na svete a to je trvalá zmena životosprávy a uvedomelý manažment svojej vlastnej telesnej hmotnosti. Všetky ostatné metódy (lieky, doplnky stravy, operácie, balóny a pod.) sú iba pomôcky, ktoré pomáhajú dosiahnuť pozitívny cieľ, nezabezpečia jeho trvácnosť. Zmene životosprávy sa treba učiť. Nie je to ľahké, ale mnohí to dokázali a sú schodpná prežiť s hmotnosťou o 10-30ˇnižšou, ako bola tá pôvodná. Tvrdí sa, že 10% redukcia hmonosti je dostupná a reálne pre každého, aj keby bol dedične akokoľvek zaťažený. 10% úbytok hmotnosti môžete dosiahnuť aj konzervatívnym postupom t.j. trvale udržateľnou zmenou stravovacích návykov (zvýšenie pohybovaj aktivity bude asi vo Vašom prípade skôr iluziórne.). zavedenie žalúdočných balónov je POMOCNÁ METÓDA, pri ktorej sa na niekoľko mesiacov zavedie do žalúdka balón, ktorý robí pocit sýtosti až plnosti žalúdka. Množstvo potravy, ktoré je človek potom schopný naraz zjesť, je iba malé: človek s balónom schudne v tom istom čase viac, než keby tento balón v žalúdku nemal, lebo nemôže zjesť porcie, na ktoré bol predým zvyknutý, je ihneď plný a najedený. Problém balónov je v tom, že úbytky hmotnosti, ktoré takto dosiahnete, sú samé o sebe iba krátkodobé. Môže ale nastať aj prípad, že pacient priberie aj so zavedeným balónom a to preto, lebo nedodržiaval pokyny lekára. Vrátim sa späť k vete v druhom odstavci „trvalý efekt môže zaručiť jediná vec na svete a to je trvalá zmena životosprávy a uvedomelý manažment svojej vlastnej telesnej hmotnosti“. A to sa treba naučiť. Z toho vyplýva, že aj pri zavedenom bal=one treba súbežne začať s konzervatívnym postupom navodenia zmeny životného štýlu- minimálne os zavedením celoživotného nízkoenergetického stravovania a správnych stravovacích návykov, stereotypov a aizmov. Balóny sa väčšinou zavádzajú pacientom s obezitou 2. až 3. stupňa. Balóny sú vhodné aj ako príprava na trvalé riešenie- chirurgický výkon, ako je bandáž žalúdka, alebo iné resekčné metódy, kde sa po zavedení balónu u pacientov s obezitou 3. stuúňa zmenší objem centrálneho tuku v bruchu a zlepšuje operačný prístup k žalúdku. Pokiaľ potrebujete pomoc (motiváciu, inštrukciu a kontroly), pri konzervatívnom postupe, môžete sa obrátiť na obezitológa MUDr. Minárika.

Podmienky a kontakty si pozrite na