Vyšetrenie v celkovej narkóze

Vyšetrenie v celkovej narkóze

Vyšetrenie v celkovej narkóze: V našej ambulancii v Bratislave vykonávame endoskopické vyšetrenie (najmä kolonoskopiu) v celkovej narkóze. Vyšetrenie prebieha ambulantne, pri asistencii skúseného anesteziológa. Výkon trvá 10- 15min. a počas neho pacient spí a necíti žiadne nepríjemné pocity. Po vyšetrení sa pomaly pacient preberá k vedomiu. Po stabilizácii stavu odchádza pacient v doprovode dospelej osoby domov. Pacient musí mať interné predoperačné vyšetrenie. Vyšetrenie v celkovej narkóze je s poplatkom.